HORMONYOGALÄRARE-KLAR 
JUNI 2023


VAD ÄR HORMONYOGA?

HormonyYoga gör du efter egen förmåga på ditt eget sätt. Rörelserna är lugna, flödande och mjuka där andningen, olika fokustekniker och meditation får stor plats. När jag är färdig med utbildningen får jag många tekniker med mig i verktygslådan. Jag kommer fritt kan skapa mina egna yogapass och göra yogan till mitt eget hantverk och dela med mig av till dig.


HUR STYR HORMONERNA OSS?

Hormonerna är nyckeln till vårt välbefinnande, de styr humöret, tankeförmågan, energinivån och lusten. Det är lätt att hormonsystemet kommer ur balans och den vanligaste orsaken till detta är stress, men det finns också många andra faktorer.

Både kvinnor och män påverkas när hormonerna ur balans men kvinnor påverkas i högre grad.

Detta beror på att kvinnor har en pågående hormoncykel som svänger, även efter klimakteriet. Genom livet lider därför många kvinnor av olika besvär som kommer från hormonella obalanser och stress. Och många kvinnor vet inte ens om att det handlar om hormonerna.

Okunskapen om kvinnohälsa och hur vi själva kan ta hand om oss för att minska stress och skapa balans är stor och hälso- och sjukvården har inte mycket att erbjuda. Kvinnor behöver hjälp att förstå sin kropp och skapa sitt eget välmående, hitta sin kvinnliga kraft, livslust och inspiration i livet.

UTBILDNINGEN SOM THERESIA GÅR:

Utbildningen är en av marknadens ledande inom området kvinnohälsa. Yogaformen är skapad av kvinnor för kvinnor. Den är helt och hållet anpassad till kvinnor och deras speciella behov.

Målet med utbildningen
Målet med utbildningen är att jag ska kunna använda yoga som självläkningsverktyg för att hjälpa mig själv och andra kvinnor att hitta vägen till välmående, sin kvinnliga kraft och livslust. När jag är färdigutbildad kommer jag hålla yogaklasser, privata sessioner och ge kvinnor råd om hur de själva kan förbättra sin hälsa.

Teorin ger mig en gedigen kunskap om MedicinskYoga, kvinnokroppen, hormonsystemet, lymfsystemet, kvinnorelaterade besvär, stress, kost för hormonell balans och livsstilsfaktorer för ökat välbefinnande.

Detta går vi igenom under utbildningen
• Grundläggande yogatekniker och dess användning: Andning, mantra, mudras, drishti.
• Grundläggande tekniker i HormonyYoga.
• Sex yogaklasser med meditationer att ha som bas.
• Hur jag skapar egna yogapass.
• Kroppens energisystem.
• Yogisk filosofi om kvinnan.
• 7 steg till ett levande liv.

• Hormonlära med körtlarnas anatomi och fysiologi. Hypotalamus, hypofys, sköldkörtel, binjurar, bukspottkörtel, äggstockar.
• Livets hormonella faser.
• Hormonrelaterade sjukdomar och besvär i livets olika faser såsom PMS, menssmärtor, infertilitet, PCOS, klimakteriesymtom, kvinnans åldrande.
• Stress och utbrändhet och dess inverkan på hormonsystemet.
• Kroppens stressreaktion och HPA-axeln.


Gästföreläsare Peter Feldt, Kiropraktor, författar och föreläsare. Om hur ryggradens olika delar är kopplade till hormonsystemet.
Gästföreläsare Anna Hallén Buitenhuis, föreläsare och författare. Om lymfsystemet, fascia, inflammation.


• Egenvårds program med lymfmassage som även passar i en yogaklass.
• Livsstilsfaktorer som påverkar hormonbalansen.
• Gästföreläsare Anna Hallén Buitenhuis. Kostens påverkan på hormonerna.
• Antiinflammatoriskkost och kost för hormonell balans.